Algemene voorwaarden

Privacy statement

Privacy beleid Nutricia

Nutricia is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom geeft Nutricia u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie over de wijze waarop Nutricia persoonsgegevens verwerkt van klanten en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Nutricia zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Nutricia, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegeven

Met welk doel verwerkt Nutricia persoonsgegevens verworven via www.nutricheckmama.be ?

Alle gegevens welke via www.nutricheckmama.be worden verworven ,worden enkel en alleen voor dit onderzoek gebruikt. Nutricia zal de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden inzetten.

Op www.nutricheckmama.be heeft u de mogelijkheid om aan te geven of Nutricia u in het kader van dit onderzoek per e-mail mag benaderen met vragen aangaande dit onderzoek. Daarnaast is er de mogelijkheid om aan te geven of u akkoord bent met het ontvangen van zogenaamde reminder e-mails die in het kader van dit onderzoek worden verstuurd. De data worden anoniem verwerkt.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u een e-mail sturen naar Nutricia via edm.nutricia@nutricia.com onder vermelding van Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Nutricia maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In het cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door Nutricia, zie www.nutricheckmama.nl/cookiestatement.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: Nutricia, t.a.v. Afdeling Data Privacy, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel. of e-mail: edm.nutricia@nutricia.com.

Wijzigingen

Nutricia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.